HR Prospero

Trajnime profesionale dhe shërbime të Burimeve Njerëzore

HR PROSPERO

Për ne

Fatmire N. Dumoshi ka përvojë të gjatë menaxheriale në lëminë e burimeve njerëzore, në organizata e sektorë të ndryshëm në Kosovë, me 40-400 punonjës, Kjo përvojë ka shifra të jashtëzakonshme të proceseve të intervistimit, rekrutimit, trajnimeve për qinda kandidatë, të punësuar e pjesëmarrës të tjerë gjatë dy dekadave të fundit në temat e menaxhimit të BNJ. Është autore e librit “Intervista për punë” dhe tash së fundmi themeluese e agjensionit për trajnime dhe konsulencë të burimeve njerëzore.